Snel naar: Ga naar de footer
b Business SchoenenZwart Zeb Zeno Heren 0069 uc3JKFTl15
Home 2018Store Damesschoenen Breda Italiaanse Lila Schoenen 6qbxp nO0wPk maart Waterkracht wordt optimaal benut in Vorstenbosch - Opening eerste energie neutrale gemaal dat draait op waterkracht
7 maart 2018 Op dinsdag 6 maart had Vorstenbosch de primeur: het eerste energie neutrale gemaal van Nederland op waterkracht draait! Aan een stuw in de Leijgraaf is een waterrad geplaatst en daarmee wordt energie geleverd aan een nieuw gemaal dat in de Dinterhersehoek Loop (een zijtak van de Leijgraaf) is geplaatst.
Peter van Dijk laat het waterrad draaien doormiddel van een iPad Nu Coolcat Wehkamp Oversized VestBestel Voor Bij nlKleding 8mNnO0vw

Waterschap Aa en Maas is verantwoordelijk voor het beheer van de waterpeilen en streeft er naar dit peilbeheer af te stemmen op de omgeving en op de doelen die aan het watersysteem gekoppeld zijn. Voor het stroomgebied van de Leijgraaf is het waterschap daarom het project ‘Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf’ gestart in 2014. Met de realisatie van het duurzame gemaal in Vorstenbosch is het project nu afgerond en het peilbeheer van het stroomgebied van de Leijgraaf geoptimaliseerd.

Gemaal Den Doolhof

Om de wateraanvoer in Vorstenbosch en omgeving te optimaliseren was een aanvoergemaal nodig. Omdat een nieuw aanvoergemaal veel energie verbruikt werd een duurzame optie uitgedacht en is nu het gemaal Den Doolhof gerealiseerd. Het waterrad aan de nabijgelegen stuw levert doormiddel van waterkracht energie aan het nieuwe aanvoergemaal. Er wordt voldoende stroom opgewekt om het verbruik van het gemaal te compenseren. Het gemaal zelf is tevens duurzaam van zichzelf omdat het voor 80% gemaakt is van gerecycled plastic. In totaal profiteert circa 3.950 ha. landbouwgrond van deze duurzame oplossing in wateraanvoer.

Toekomst

Het gebruik van waterkracht op een innovatieve manier biedt hoge potentie voor waterschap Aa en Maas en andere waterschappen in Nederland. Bestuurslid van waterschap Aa en Maas Peter van Dijk is dan ook trots op de realisatie van gemaal Den Doolhof: “In tijden van slim en verstandig omgaan met klimaatverandering hebben wij hier een mooie oplossing gevonden in duurzaam peilbeheer. Door het automatiseren van stuwen kan het waterpeil beter en sneller worden gereguleerd en door dit op een duurzame manier te doen is het ook toekomstbestendig. De wateraanvoer zal in het kader van het Deltaplan Hoge Zandgronden ook steeds belangrijker worden. De langere periodes van droogte worden met het energie neutrale gemaal overbrugd zodat de kwaliteit van landbouw- en natuurgebied behouden blijft.” Er wordt dan ook op dit moment gekeken of het op meerdere locaties mogelijk is om waterkracht te benutten om energie op te wekken voor een gemaal of andere doeleinden.

Meer informatie over de optimalisatie van het peilbeheer van de Leijgraaf is te vinden op www.aaenmaas.nl/leijgraaf.

En 6pbqw8 Modemuze Corbeau Zilver Herenschoenen Goud Gympen Paar SUpLMVzqG
Store Damesschoenen Breda Italiaanse Lila Schoenen 6qbxp nO0wPk
 • Belastingen

 • Belastingen
  U kunt uw belastingvragen stellen aan BSOB
  Kijk op: www.bs-ob.nl
  Contactformulier
  T. 088 - 55 100 00
 • Calamiteiten

 • Calamiteiten kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week doorgeven via 088 - 17 88 000. Dit geldt ook voor vervuiling van het oppervlaktewater of ongewenste lozingen.
 • Aanvragen:

 • Watervergunning aanvragen of activiteit melden
 • Grondwateronttrekkingen
 • Watertoets voor ruimtelijke plannen
 • Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan
 • Behandeling schadeclaims Store Damesschoenen Breda Italiaanse Lila Schoenen 6qbxp nO0wPk
Laag Laag B52a7fDames Geox Sneakers B52a7fDames Geox Blauwe Blauwe Blauwe Sneakers Yvb76ygf